Mơ thấy xây nhà là điềm lành hay điềm dữ?

Nằm mộng thấy xây nhà chắc hẳn là giấc chiêm bao không còn xa lạ [...]